logo left side FF translations logo logo right side
 

Contact

FF-Translations: office@ff-translations.at

 

  Claudia Fischer-Ballia     Martina Flor
Location Fasangasse 1B   Location Boerhaavegasse 4/3
  A-2103 Langenzersdorf     A-1030 Vienna
Phone +43 (0) 2244/33 870-10   Phone +43 (0) 1/79 83 056
Fax +43 (0) 2244/33 870-20   Fax +43 (0) 1/79 83 056
Mobile +43 (0) 664/31 39 850 (mobile)   Mobile +43 (0) 664/45 27 307 (mobile)
email claudia.fischer@ff-translations.at   email martina.flor@ff-translations.at
CV CV   CV CV
CV Privacy Statement   CV Privacy Statement
  ECG     ECG

 

Fotos: Kurt Fischer and (C) annarauchenberger.com / Anna Rauchenberger